Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli stručno je i naučno udruženje koje je osnovano 2. marta 2013. godine.
Cilj je Instituta okupljanje mladih istraživača i naučnika koji će svoje aktivnosti usmjeravati u naučne, istraživačke, obrazovne i društvene svrhe sa željom da se bave:

  • istraživanjem i predstavljanjem rezultata svojih istraživanja iz područja bosanskog jezika i književnosti, folklora, povijesti i drugih sadržaja bosanskohercegovačke kulture;
  • izradom raznih naučnih studija, elaborata i projekata;
  • unapređenjem razvoja lingvistike i srodnih nauka;
  • afirmacijom naučnog i istraživačkog rada iz oblasti bosnistike i nauke o jeziku uopće te dodjeljivanjem nagrada i priznanja za rezultate postignute u tome;
  • izdavanjem časopisa te različitih naučnih, stručnih i drugih publikacija;
  • organiziranjem različitih naučnih i stručnih skupova iz oblasti jezika i književnosti: simpozija, kongresa, ljetnih škola, seminara, kolokvija, tribina, okruglih stolova, rasprava i kurseva, savjetovanja, stručnog usavršavanja, susreta nastavnika, profesora, lektora, prevodilaca, književnih večeri te raznih škola i kurseva bosanskog jezika;
  • organiziranjem takmičenja učenika i studenata u poznavanju lingvistike te bosanskog jezika i književnosti.

Institut za bosanski jezik i književnost ima i sljedeće ciljeve:

  • ustanovljava i dodjeljuje nagrade i posebna priznanja za najuspješnije umjetničke, stručne i naučne radove iz oblasti jezika i književnosti, za prijevode ili radove o prevođenju, kao i nagrade za životno djelo zaslužnim pojedincima;
  • informira javnost o svojoj djelatnosti;
  • obavlja i druge potrebne djelatnosti kao što je jezičko uređivanje i lektoriranje raznih tekstova.

U prve četiri godine postojanja Institut je objavio dva broja časopisa Bosnistika plus i sedam brojeva magazina za jezik i književnost Lingvazin.

Institut je u tom periodu objavio i tri knjige: Arhaičniji govori u gornjem toku Spreče: živinički kraj Refika Bulića, Prevođenje u teoriji i praksi Melihe Hrustić i Teme iz lingvističke bosnistike Halida Bulića.

Aktivnosti Instituta mogu se pratiti i na Facebook stranici Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli.