O Institutu

Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli stručno je i naučno udruženje koje je osnovano 2. marta 2013. godine. Cilj je Instituta okupljanje mladih istraživača i naučnika koji će svoje aktivnosti usmjeravati u naučne, istraživačke, obrazovne i društvene svrhe

Knjige

Institut za bosanski jezik i književnost objavio je tri knjige: Arhaičniji govori u gornjem toku Spreče: živinički kraj Refika Bulića, Prevođenje u teoriji i praksi Melihe Hrustić i Teme iz lingvističke bosnistike Halida Bulića.

Lingvazin

U svijetu i u Bosni i Hercegovini postoji mnogo naučnih časopisa koji su posvećeni lingvistici i nauci o književnosti. Također, izdaje se i velik broj knjiga posvećenih jezičkim i književnim temama. Međutim, većina tih publikacija namijenjena je užem krugu “ljudi

Bosnistika plus

U časopisu “Bosnistika plus” objavljuju se naučni i stručni radovi iz oblasti bosanskog jezika i književnosti, iz slavistike uopće te radovi iz svih oblasti lingvistike, kao i razni prilozi o jeziku i književnosti, ocjene, osvrti, prikazi knjiga i drugih publikacija

Portal Bosnistika

  Portal Bosnistika je u fazi izrade. Provjerite uskoro.

Kontaktirajte Institut

Institut za bosanski jezik i književnost | Dr. Tihomila Markovića 1 | 75000 Tuzla | [email protected] |www.izbjik.ba   Predsjednik Instituta | Dr. Halid Bulić | [email protected]  

Izdavaštvo i aktivnosti Instituta

LINGVAZIN

Naučno-popularni magazin za jezik i književnost

BOSNISTIKA PLUS

Naučni časopis za jezik i književnost

PORTAL BOSNISTIKA

Portal namijenjen promociji bosanskog jezika i književnosti

ARHAIČNIJI GOVORI U GORNJEM TOKU SPREČE: ŽIVINIČKI KRAJ

Refik Bulić

PREVOĐENJE U TEORIJI I PRAKSI

Meliha Hrustić

TEME IZ LINGVISTIČKE BOSNISTIKE

Halid Bulić