Tuzla Bosna Dili ve Edebiyatı Enstitüsü 2 Mart 2013 tarihinde kurulmuş olan mesleki ve bilimsel bir dernektir.

Enstitünün amacı, çalışmalarını bilim, araştırma, eğitim ve toplumsal yarara yönlendirecek genç araştırmacıları ve bilim insanlarını bünyesinde toplayarak şu alanlarda çalışmalarını sağlamaktır:

  • Bosna dili ve edebiyatı, folklörü, tarihi ve Bosna Hersek kültürünün diğer alanlarıyla ilgili araştırma yapmak ve araştırma sonuçlarını paylaşmak;
  • Çeşitli bilimsel inceleme, etüt ve proje hazırlamak;
  • Dilbilim ve ilgili bilimlerin gelişimine katkıda bulunmak;
  • Bosnistik ve genel itibariyle dilbilim alanındaki araştırmaları ve bilimsel çalışmaları desteklemek ve bu alanda kazanılan başarıları ödüllendirmek;
  • Dergi ve çeşitli bilimsel, mesleki ve diğer türlü yayınlar yayınlamak;
  • Dil ve edebiyat alanında sempozyum, kongre, yaz okulu, seminer, kolokyum, tribünler, yuvarlak masa oturumları, münazara ve kurs, danışmanlık, mesleki uzmanlaşma, ilkokul ve lise öğretmenleri, okutman ve çevirmen toplantıları, edebiyat akşamları ile çeşitli Bosna dili okulları ve kursları gibi farklı bilimsel ve mesleki etkinlikler düzenlemek;
  • Dilbilim ve Bosna dili ve edebiyatı alanında öğrenciler arası bilgi yarışmaları düzenlemek.

 

Bosna Dili ve Edebiyatı Enstitüsü’nün amaçları şunlardır:

  • Dil ve edebiyat alanında en başarılı sanatsal, mesleki ve bilimsel çalışmaları belirlemek, ödüllendirmek, ayrıca alanında önde gelen şahsiyetlere onur ödülü vermek;
  • Çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek;
  • Çeşitli metinlerin düzenlenmesi ve düzeltilmesi gibi gerekli diğer çalışmaları yapmak.

 

Enstitünün faaliyet gösterdiği ilk dört yıl süresinde Bosnistika plus dergisinin iki sayısı ile dil ve edebiyat dergisi  Lingvazin’in yedi sayısı yayınlanmıştır.

Bu süre zarfında Enstitü tarafından şu üç kitap da yayınlanmıştır: Refik Bulić’in Arhaičniji govori u gornjem toku Spreče: živinički kraj, Melihe Hrustić’in Prevođenje u teoriji i praksi ve Halid Bulić’in Teme iz lingvističke bosnistike adlı kitapları.

Enstitünün çalışmaları Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli adlı Facebook sayfasından da takip edilebilir.