Na marginama jednog skandala ili šta je kome bosanski jezik

Reagiranje na tekst „Na marginama jednog skandala: ʻStavʼ nastavlja raditi po ʻPravopisuʼ iz 1996. godine“ (http://stav.ba/na-marginama-jednog-skandala-stav-nastavlja-raditi-po-pravopisu-iz-1996-godine/) Piše: Refik BULIĆ Tekst „Na marginama jednog skandala: ʻStavʼ nastavlja raditi po ʻPravopisuʼ iz 1996. godine“ doživio sam kao vrijeđanje Pravopisne komisije i autora.