Piše: Halid BULIĆ

U 21. stoljeću svi živimo u višejezičkom svijetu. Zato se moramo zapitati šta svako od nas može učiniti da doprinese razvoju svijeta u kome će biti više razumijevanja među različitim jezicima i kulturama. Dobra prilika za to je nastupajući Evropski dan jezikâ.

Nastavite čitati