Piše: Refik BULIĆ

U nekim se jezičkim savjetnicima daju tumačenja kako glagol zahvaliti se znači ljubazno nešto odbiti te da se zahvala za nešto iskazuje glagolom zahvaliti bez riječce se. Prema takvome bi tumačenju iskaz zahvaljujem se za to (ili na tome) značio…

Nastavite čitati