Piše: Refik BULIĆ

I jedna i druga riječ danas se naporedo upotrebljavaju u bosanskom jeziku. Teško je reći koja je od njih češća u upotrebi. Ranije smo sa sigurnošću mogli tvrditi da je oblik opština bio češći u bosanskohercegovačkoj štampi, u emisijama radija i televizije. Danas više ne.

Nastavite čitati